Grozavă veaste primit-am den Împărăția Soarelui-Răsare, de unde aflat-am cumcă biv-vizirului Șințu Ababei i-au făcut unul de pretrecanie, pușcându-l în spate. Fost-au acest boiar Șințu om de treabă, și au făcut hagialâc și la noi în țeară; și, agiungând la polata stăpânirii cu patru leaturi nainte vreme, au bătut la poartă și nu i-au deschis nimeni, că plecaseră stăpânitorii în frunte cu vizirul Tudosă la casele lor.

Ci au fost mare rușine la noi în țeară de așa întâmplare, de am scris cu toții pre păreții legației Soarelui-Răsare de pre Ceaslovul Chipurilor „Sumimasen”, ceea ce vrea să đică „Cerem iertăciune cu adâncă plecăciune de rușinea ce ne-au făcut-o stăpânitorii de un neam cu noi”. Ci dacă pre boiar Ababei l-au pușcat altul și nu și-au revărsat stomahul, nice Epstenie nu și-au pus ștreangul de gât.

sursa :

Letopiseț

Lasă un răspuns